در حال نمایش 17 نتیجه

برچسب دمایی نقطه ای برند Testoterm

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

ترانسمیتر دما آنالوگی سری T91 برند WIKA

 • قطعه: الکترونیک
 • دسته: ابزار دقیق/ تجهیزات اندازه گیری
 • منبع انرژی: برق
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

ترانسمیتر دما دیجیتالی سری OTMT برند WIKA

 • قطعه: الکترونیک
 • دسته: تجهیزات ابزار دقیق
 • منبع انرژی: برق
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

ترانسمیتر دما دیجیتالی سری T15 برند WIKA

 • قطعه: الکترونیک
 • دسته: تجهیزات اندازه گیری
 • منبع انرژی: برق
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

ترانسمیتر دما دیجیتالی سری T32 برند WIKA

 • قطعه: الکترونیک
 • دسته: ابزار دقیق/ تجهیزات اندازه گیری دما
 • منبع انرژی: برق
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی | 02188326934

دماسنج بیسیم مدل PRIO 30.3069 برند TFA

 • نوع قطعه: الکترونیک
 • نوع عملکرد: سنجش دما
 • منبع انرژی: باتری
 • کاربرد: محیط کارخانه، شرکت، منزل
 • نحوه سفارش:  تماس : 02188326934

دماسنج بیسیم مدل WTT 08 برند TEMPSENS

 • نوع قطعه: الکترونیک
 • نوع عملکرد: سنجش دما
 • دسته: ابزار دقیق/ سنسور
 • منبع انرژی: باتری
 • کاربرد: صنعت و آزمایشگاه
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

دماسنج دیجیتال با پروب کابلی مدل LT-102 30.1034 برند TFA

 • نوع قطعه: الکترونیک
 • نوع عملکرد: سنجش دما
 • دسته: ابزار دقیق/ تجهیزات اندازه گیری دما
 • منبع انرژی: باتری
 • کاربرد: صنعتی/ تجاری/ آزمایشگاهی
 • نحوه سفارش:  تماس تلفنی | 02188326934

سنسور دما سری SensyTemp TSP100 برند ABB

 • نوع قطعه: الکترونیک
 • نوع عملکرد: سنجش دما
 • دسته: ابزار دقیق/ سنسور
 • کاربرد: صنعت
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

نوار دمایی محدوده 116 تا 154 درجه سانتی گراد برند Testoterm

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری دما
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش و استعلام قیمت: تماس تلفنی | 02188326934

نوار دمایی محدوده 37 تا 65 درجه سانتی گراد برند Testoterm

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی | 02188326934

نوار دمایی محدوده 71 تا 110 درجه سانتی گراد برند Testoterm

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی | 02188326934

نوار دمایی مدل 10level برند THERMAX

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش:  تماس تلفنی

نوار دمایی مدل 1level برند THERMAX

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

نوار دمایی مدل 6level برند THERMAX

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

نوار دمایی مدل 8level برند THERMAX

 • نوع قطعه: ابزار اندازه گیری
 • نوع عملکرد: نمایش دما
 • منبع انرژی: میزان دمای محیط
 • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
 • نحوه سفارش: تماس تلفنی

خرید تجهیزات اندازه گیری دما و درجه حرارت +قیمت

شاید برایتان جالب است تا بدانید چگونه در یک جسم تغییر دما رخ می‌دهد؟ یا چگونه می‌توان دما را اندازه گرفت؟ در واقع تغییر دما یک محیط مادی یا یک جسم ، با فرایند تبدیل انرژی همراه بوده. بنابر قانون انرژی می‌دانیم که انرژی از بین نمی‌رود بلکه تبدیل می‌شود از آنجایی که دما یک انرژی بوده و سبب جنبش مولکول‌ها می‌شود،  می‌توان آن را با فرایند تبدیل انرژی به شکل‌های دیگری نیز نشان داد. ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری دما وجود دارد که استفاده از آن‌ها به دانش خاصی نیاز دارد.

دما چیست؟

دما در واقع کمیت فیزیکی و نسبی هوا را نشان می‌دهد به واسطه دما می‌توان گرمی و یا سردی هوا و محیط را مشخص کرد. وسیله اندازه‌گیری دما دماسنج است که انواع مختلفی دارد اما پرکاربردترین آن دماسنج جیوه‌ای بوده که با استفاده از مایع سیال درون آن می‌توان دما را اندازه گرفت. دما قابل انتقال است یعنی گرما از جسمی با دمای بیشتر به جسمی با دمای کمتر منتقل می‌شود و این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که دو جسم به دمای تعادل برسند. دما از جمله کمیت‌هایی است که یکاهای گوناگونی برای آن تعریف شده بر اساس دستگاه بین‌المللی ISI ، یکای کلوین یکای اصلی دما محسوب می‌شود سلسیوس و فارنهایت رانکین نیز جز یکاهای فرعی دما بوده که قابلیت تبدیل به یکدیگر را نیز دارند.

واحدهای دما

  دما از جمله ویژگی‌های یک ماده محسوب می‌شود یعنی هر ماده، مقدار دمای مشخصی دارد. دما نشان دهنده انرژی است که در جسم یا محیط، دائما تغییر می‌کند تا به دمای تعادل برسد.  واحدهای مختلفی برای اندازه‌گیری دما مورد استفاده قرار می‌گیرد که اصلی‌ترین آن کلوین است اما واحدهای دیگری همانند سانتیگراد و فارنهایت برای اندازه‌گیری دما کاربرد دارند. در جدول زیر واحدهای دما نشان داده شده است.

نام واحدتوضیحات
کلوینواحد اصلی دما بر اساس ISI و سیستم متریک، کلوین است. به همین دلیل به آن یکای مطلق دما می‌گویند. شاید نقطه صفر کلوین را شنیده باشید که کمترین میزان ممکن از دما را نشان می‌دهد.
فارنهایتدر برخی از کشورهای جهان مانند آمریکا، یکای فارنهایت به عنوان یکای اصلی دما، کاربرد دارد. نقطه صفر در واحد فارنهایت، برابر با تعادل گرمایی، مخلوط با نسبت یکسانی از یخ است که ۳۲ فارنهایت در نظر گرفته می‌شود.
سانتی گرادبر اساس نقطه ذوب و جوش آب، مبنای سانتی گراد را در نظر می‌گیرند. بر طبق این قانون نقطه ذوب آب برابر با صفر درجه و نقطه جوش آب برابر با ۱۰۰ درجه سانتی گراد است. در واقع سانتی گراد ، مقیاس دمای سلسیوس محسوب می‌شود.

بر اساس روابط و فرمول‌های ریاضی می توان واحدهای دما را به یکدیگر تبدیل کرد که در جدول زیر به خوبی تبدیل واحدهای دما نشان داده شده است.

تبدیل ازبهفرمول
سانتیگرادفارنهایتF=C×1.8+32
فارنهایتسانتیگرادC=(F_32)×1.8
سانتیگرادکلوینK=C+273.15
کلوینسانتیگرادC=K_273.15

تجهیزات اندازه گیری دما چیست؟

برای اندازه‌گیری دما تجهیزات گوناگونی وجود دارد مسئله مهم حساسیت در دقت اندازه‌گیری است که باید به آن نیز توجه شود چرا که بسیاری از فرایندهای صنعتی زندگی امروزه همانند صنایع گاز آب غذا دارو و پتروشیمی وابسته به دما بوده و به همین جهت کنترل دما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دما می‌تواند کل فرایند یک تولید را تحت تاثیر قرار دهد از همین رو تجهیزات اندازه‌گیری گوناگونی در بازار موجود است اولین دستگاه اندازه‌گیری دما که در بازار موجود شد دماسنج شیشه‌ای یا به عبارتی دماسنج جیوه‌ای بود که در صورت افزایش دما جیوه، انبساط می‌یافت و دما با استفاده از کالیبره و اعداد مندرج،  قابل اندازه‌گیری بود.

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری دما

انواع تجهیزات اندازه گیری دما را می توان به دو دسته تماسی و غیر تماسی تقسیم کرد.

تجهیزات اندازه گیری دما تماسی (Contact)

دماسنج‌های تماسی از سه بخش آشکارساز انتقال دهنده و نشان دهنده تشکیل می‌شوند به دلیل تماس مستقیم آشکارساز با جسم به آن دماسنج تماسی می‌گویند. – دماسنج (ترمو متر) شیشه ای، دماسنج (ترمو متر) گازی، دماسنج (ترمو متر) مقاومت الکتریکی، دماسنج (ترمو متر) کوارتزی، ترموکوپل، ترمیستور، دماسنج (ترمو متر) بی متالیک و ترموستات نمونه هایی از تجهیزات اندازه گیری دما تماسی می باشند.

تجهیزات اندازه گیری دما غیرتماسی (non-Contact)

دماسنج‌های غیرتماسی از سه بخش سیستم نوری، المان حس کننده و مدار پردازشگر تشکیل می‌شوند سیستم نوری سبب انتقال تابش از جسم به المان حس کننده می‌شود المان حس کننده تابش را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند در نهایت مدار پردازشگر سیگنال الکتریکی را به اطلاعات گرمایی تبدیل کرده و در آخر بدون تماس با انسان یا هر جسم دیگری دما اندازه‌گیری می‌شود. دماسنج (ترمو متر) مادون قرمز و پیرومتر از نمونه تجهیزات غیرتماسی اندازه گیری دما هستند. در ادامه به معرفی سایر تجهیزات اندازه گیری دما پرداخته ایم.

 • ترموکوپل صنعتی: پدیده ترموالکتریک، سبب راه‌اندازی دماسنج ترموکوپل صنعتی می‌شود.
 • انواع ترمومتر(دماسنج)
 • ترمومتر شیشه ای🙁GLASS THERMOMETER)دماسنج یا ترمومتر شیشه‌ای، طرفی به شکل بالن از جنس شیشه است که شیشه آن مندرج شده و در صورت بالا رفتن مایع سیال، می‌توان دما را اندازه گرفت
 • ترمومتر جیوه ای: دما سنج‌های جیوه‌ای نیز با جیوه پر شده اند و برای دماهای ۳۷ تا ۳۷۱ درجه سانتی گراد، کاربرد دارند.
 • دماسنج یا ترمومتر گازی (GAS THERMOMETER):در دماسنج گازی، هنگامی که فشار ثابت است، در صورت افزایش دما، حجم گاز را درون حباب افزایش می‌دهد. این افزایش نشان دهنده افزایش دما است.
 • دماسنج مقاومت الکتریکی (RESISTANCE TEMPUERTURE DETECTORE): دماسنج مقاومتی یا RTD  نوعی دیگر از دماسنج است. این دماسنج بر اساس اصل مقاومت گرمایی، ساخته شده است.
 • ترمومتر یا دماسنج کوارتز (QUARTZ THERMOMETER):این دماسنج بر مبنای حساسیت فرکانس تشدید کریستال کوارتز به تغییر دما، مورد استفاده قرار میگیرد. و از جمله تجهیزات بسیار دقیق در اندازه گیری دما است. از جمله دیگر ترمومترها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که به وسیله حباب کالیبره شده، می‌توان دما را اندازه گرفت:
 • دماسنج کریستال مایع
 • دماسنج فیبر نوری
 • دماسنج پزشکی
 • دمانگارها
 • ترمیستور: ترمیستور تحت عنوان مقاومت گرمایی شناخته می‌شود. در واقع ترمیستور، نوعی مقاومت متغییر حساس به دما محسوب می‌شود که به وسیله تغییرات دمایی، مقاومتش متغیر است.
 • دماسنج (ترمو متر) بی متالیک: با اتصال کامل دو فلز با ضریب انبساط طولی متفاوت به یکدیگر، ترنومتر بی متالیک ساخته می‌شود. وقتی که دمای فلزهای متصل به هم بالا رود، بی متال به سمت فلزی که انبساط طولی کمتری دارد، روانه می‌شود و اینگونه می‌توان دما را اندازه گرفت.
 • دماسنج (ترمومتر) مادون قرمز: از جمله دماسنج‌های غیر تماسی است.
 • گیج دما: گیج دما، در واقع نشانگر عقربه‌ای یا دیجیتالی است که دما را نشان می‌دهد.
 • پیرومتر (PEYROMETER): پیرومتر دمای جسم و یا محیط را می‌تواند از راه دور اندازه بگیرد.
 • حسگر مقاومتی دما: بنا بر قانون، مقاومت الکتریکی تمامی فلزها با رابطه دما در تماس بوده و افزایش یا کاهش می‌یابد.
 • ترانسمیتر دما: برای اندازه گیری دما و واحدهای مانیتورینگ، از ترانسمیتر استفاده می‌کنند.
 • ترموول: برای محافظت از سنسور دما از ترموول بهره می‌برند.
 • دمانگار:دمانگارها به وسیله دوربینی که دارند،نور طیف فرو سرخ را دریافت می‌کنند و در نتیجه دما قابلاندازه گیری خواهد شد.
 • ترموستات: برای نگهداشتن دما در محدوده خاص و مشخص از ترموستات استفاده می‌کنند.

مزایای اندازه گیری دما

به طور کلی اندازه گیری دما،مزایای بسیاری دارد. در محیط‌های صنعتی، در خانه و یا حتی در موارد پزشکی، اندازه گرفتن دما از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور معمول، اندازه گیری دما در مقابل با موارد زیر مورد توجه واقع می‌شود:

 • هنگام بیماری و تب بدن
 • هنگام پخت غذا و شعله گاز
 • اندازه گیری دما در محیط‌های صنعتی
 • اندازه گیری دما توسط کارشناسان هواشناسی

نکات مهم خرید تجهیزات اندازه گیری دما

اندازه گیری دما از جمله پارامترهای مهم و تعیین کننده محسوب می‌شود که پر از اهمیت است. به همین منظور در هنگام خرید دماسنج باید به طور کل به موارد زیر توجه کنید:

 • دقت اندازه گیری دماسنج
 • شرایط محیطی
 • چگونگی نصب
 • مدت زمان اندازه گیری دما

خرید آنلاین و آسان بهترین تجهیزات اندازه گیری دما ابزار دقیق از مارش شاپ

پی بردید که اندازه گیری دما،از اهمیت زیاد و مهمی برخوردار است. از این رو توصیه می‌شود که دماسنج خود را از مرکز معتبر تهیه کنید تا همیشه اندازه‌هایتان دقیق باشد. مارش شاپ یکی از بهترین شرکت های ارائه کننده انواع تجهیزات اندازه گیری دما از برندهای معتبر خارجی است. جهت مشاوره و سفارش خرید هر یک از از این محصولات اندازه گیری دما و حرارت می توانید با شماره 02188326934 تماس گرفته تا کارشناسان ما در اسرع وقت شما را راهنمایی کنند.